» مراحل تصمیم گیری برای یک مدیر

مراحل تصمیم گیری برای یک مدیر

لطفا به این نوشته رای دهید

[رای ها : 1 امتیاز : 5]

اگر بخواهیم جمع بندی کنیم مراحل تصمیم گیری در مدیریت اشتغال را قادر ایم شامل شش مرحله بدانیم:

مرحله اول :

شامل تشخیص و تعیین سخت و مسئله ای است که در راه تحقق هدف مانع بوجود آورده است. در این قسمت کار باید سعی و تلاش شود سخت اصلی و حقیقی شناخته و به خوبی تعریف شود.

مرحله دوم:

پیدا کردن راه حل های ممکن برای رفع سخت ذکر شده است. احصای راه حل ها با استناد به تجربه های علمی و عملی مدیر و معلومات و محاسبه در معرض ایشان انجام می گیرد. هرچه راه حل های بیشتری برای حل سخت پیدا و تعیین گردد، انتخاب بهتری در تصمیم گیری صورت خواهد گرفت.

مرحله سوم:

انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل های امکان دارد. برای انکه راه حل ها درمقایسه با هم مورد سنجش واقع شوند، ضروری می باشد که آنها را به وسیله معیاری مورد بررسی قرار دهیم.

مرحله چهارم:

تعیین نتایج حاصل ازهر یک از راه حل های امکان دارد. با اسم نمونه در این قسمت کار ،هزینه های حاصل از به کارگیری هریک از راه.

مرحله پنجم:

ارزیابی راه حل ها از روش بررسی نتایج حاصل از آنهاست. هر راه حل، با استناد به نتایجی که از آن نصیب سازمان خواهد شد، با دیگر راه حل ها مقایسه گردد و اولویت راه حل ها تعیین می شوند .گاهی اوقات ارزیابی راه حل ها و تعیین اولویت آنها سخت می شود، چونکه با استناد به یک معیار راه حلی حاوی اهمیت قرار می گیرد همزمان با اینکه ازجهت معیاری دیگر آن اولویت را نخواهد داشت. در چنین حالتی مدیر باید تلاش کند معیاری تلفیقی ایجاد کرد و ارزیابی را با استناد به آن انجام دهد.

بیشتر بدانید:   استعفا کارکنان باهوش…

مرحله ششم:

مرحله نهایی در روش تصمیم گیری انتخاب یک راه از میان راه های مختلف و معرفی بیانیه تصمیم است. این قسمت کار در انتهای مرحله ارزیابی و تعیین اولویت ها، خود به خود تحقق می یابد و راه حلی که بهترین نتیجه راحاصل ساخته وبالا ترین درجه اولویت را دریافت داشته، راه حل انتخابی است.


اگر به سئو علاقه مند هستید آموزش های سایت بک لینک مافیا را حفظ نمائید. در بیشتر مواقع مطالب این سایت با تازه ترین معلومات بروز میشود

لینک منبع