» پنج قانون برای بستن پیمان با سرمایه گذار

پنج قانون برای بستن پیمان با سرمایه گذار

لطفا به این نوشته رای دهید

[رای ها : 1 امتیاز : 5]

۱- نیاز خود را تخمین بزنیم، سپس آن را دو برابر کنیم

هرچه زودتر بتوانیم سرمایه ی کافی برای اجرا اشتغال خود را جذب کنیم، از دردسرها و وقفه هایی که پیشتر ی کار امکان دارد در مسیر ما قرار بگیرند دوردستی خواهیم کرد.

۲- سود خود را خوش بینانه تخمین زده کنیم، با اینحال برای ارقام خود سند و مدرک داشته باشیم

پیش بینی های خود را خوش بینانه و در عین حال واقع بینانه نگه داریم. تحقیق و داده های حاصل از آن را پشتوانه ی نتایج خود قرار بدهیم. سرمایه گذاران این را می فهمند که خوش بینی به هر صورت بخشی از چارچوب ذهنی ایجاد کنندگان شغل می باشد و به همین دلیل نرخ افزایش پیشنهادی ما را پایین تر از آنچه می گویید در نظر می گیرند. پس اگر محاسبه خود را به جای دست پایین گرفتن، در حالت خوش بینانه نگه داریم، بالاخره قادر ایم پیمان بهتری با آنها ببندیم.

۳- موضع اکثریتی خود را حفظ کنیم

اگر سهم اکثریتی نداریم، بر طبق تعریف سهامدار اقلیت شمرده خواهیم شد. این یعنی اگر اکثریت علیه ما رأی دهند می توانند ما را از کمپانی خودمان کنار بگذارند. هر تصمیم یا پیشنهادی که مطرح کنیم می تواند به وسیله اکثریت تغییر کند یا نادیده گرفته شود.

همزمان با اینکه باید شریک خوبی برای سرمایه گذاران خود باشیم، نباید در موضع تبعیت از آنها قرار بگیریم. تنها استثنای موجود این می باشد که کمپانی ما کمپانی با مسئولیت محدود باشد که در توافق عملیاتی آن برای ما حقوق ویژه و اختیارات تصمیم گیری مقرر کرده شده باشد، به شکلی که بتوانیم حتی به توجه به مالکیت اقلیتی، کنترل خود بر شرایط را حفظ کنیم.

بیشتر بدانید:   بررسی سئو سایت سایتهای اینترنتی

برای اجرا اشتغال,اجرا اشتغال,قانون بستن پیمان

۴- از خود اطمینان و علاقه نشان دهیم

وقتی از سرمایه گذار تقاضای پول کردیم، از خودمان ضعف یا استیصال نشان ندهیم. سرمایه گذاران پولشان را در دست کسی قرار می دهند که به ایشان باور داشته باشند.

۵- اسناد سرمایه گذاری را با خود به جلسات ببریم

شرایط استاندارد خود را بطور کلیً واضح نماییم و تنها در صورتی تغییرشان دهیم که به نفع همه باشد. هیچ سرمایه گذاری نباید به دلیل ی مذاکره ای که انجام می دهد پیمان بهتری نصیبش شود. آمادگی این را داشته باشیم که نشان دهیم چقدر ریسک پذیر هستیم. سرمایه گذاران باید بدانند تنها افرادی نیستند که متحمل ریسک می شوند، با اینحال ما لزوماً سرمایه ای به میان نمی گذاریم. تنها کاری که باید بکنیم این است که به آنها نشان دهیم برای انجام این کار چقدر مصمم و متعهد هستیم.

منطقی نهایتا بدین شکل مطرح شده است که هرچه سهم مالی بیشتری داشته باشیم، تلاش بیشتری برای موفقیت خواهیم کرد. با اینحال اگر پولی برای سرمایه گذاری نداشته باشیم، باید سرمایه گذاران را با اطمینان خاطر، آمادگی و شواهدی دال بر تعهد خود درمقایسه با موفقیت اشتغال مورد نظر متقاعد کنیم


اگر به سئو علاقه مند هستید آموزش های سایت بک لینک مافیا را حفظ نمائید. در بیشتر مواقع مطالب این سایت با تازه ترین معلومات بروز میشود

لینک منبع